Huisregels

 • Legitimatie is verplicht; er kan naar gevraagd worden.
 • U kunt gefouilleerd worden.
 • Op het gehele terrein is géén glas- en blikwerk +alcoholische dranken toegestaan, u kunt hier op gecontroleerd worden. Glas- en blikwerk en/of alcoholische dranken zal worden ingenomen bij de entree.
 • Er is géén verkoop van alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Indien jongeren niet ouder zijn dan 18 jaar en betrapt worden met alcoholische drank, kunnen zij van het terrein verwijderd worden.
 • De looppaden voor de tribune dienen vrij te worden gehouden. Klapstoelen mogen wél meegenomen worden, maar mogen niet op de tribunes gezet worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van welke aard dan ook.
 • Bij misdragingen wordt u de toegang tot het wedstrijdterrein ontzegd.
 • U dient ten allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging op te volgen.
 • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen restitutie verleend.
 • Volgens de richtlijnen van de NTTO is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijd openbaar te maken. Voor meer info verwijzen wij u naar de persbegeleider van de NTTO.
Menu