Huisregels

 • De organisatie STPL hanteert eigen algemene huisregels. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan het evenement hieronder gepubliceerd.
  Een samenvatting van de voorwaarden zal middels bebording bij de ingang worden aangegeven.

Onderstaande huisregels zijn van kracht:

 • Meevoeren van glas- en blikwerk of alcoholische dranken is NIET toegestaan, hier wordt op gecontroleerd. Glas-, blikwerk en alcoholische dranken worden ingenomen bij de entree.
 • Bezoekers onder de 18 jaar worden bij gebruik van alcohol van het terrein verwijderd.
 • U kunt gefouilleerd worden.
 • Op het gehele terrein is géén glas- en blikwerk toegestaan, u wordt hierop gecontroleerd.
 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken mee te nemen het terrein op. Glas- en blikwerk en/of alcoholische dranken worden ingenomen bij de entree.
 • Er is géén verkoop van alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Indien jongeren niet ouder zijn dan 18 jaar en in bezit zijn van alcoholhoudende drank, worden zij van het terrein verwijderd.
 • De looppaden voor de tribune dienen vrij te worden gehouden. Klapstoelen mogen wél meegenomen worden, maar mogen niet op de tribunes gezet worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van welke aard dan ook.
 • Bij misdragingen wordt u de toegang tot het wedstrijdterrein ontzegd.
 • U dient ten allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging op te volgen.
 • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen restitutie verleend.
 • Volgens de richtlijnen van de NTTO is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijd openbaar te maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de persbegeleider van de NTTO.
Menu