Huisregels

De organisatie STPL hanteert haar eigen algemene huisregels. Bij het aanschaffen van een ticket van dit evenement gaat ticket koper akkoord. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan het evenement gepubliceerd op de website van Tractorpulling Lochem. Een samenvatting van de voorwaarden zal middels bebording bij de ingang worden aangegeven.

Onderstaande huisregels zijn van kracht:

 • Op het evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Het tonen van een legitimatie is verplicht vanaf 14 jaar
 • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.
 • Er vindt tassencontrole plaats bij de entree en u kan gefouilleerd worden.
 • Vuurwerk, drugs, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen worden in beslag genomen en niet geretourneerd.
 • Meevoeren van glas- en blikwerk en/of alcoholische dranken is niet toegestaan, hier wordt op gecontroleerd.
 • Het meevoeren van non-alcoholische dranken is toegestaan tot maximaal 500 ml per persoon.
 • Paraplu’s, parasols en klapstoelen zijn niet toegestaan. De looppaden voor de tribune dienen vrij te worden gehouden van obstakels.
 • Koelboxen en koeltassen zijn niet toegestaan.
 • Er is geen verkoop en gebruik van alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar toegestaan.
 • Tractorpulling kent hoge geluidsniveaus. Gehoorbescherming wordt geadviseerd.
 • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging op te volgen.
 • Het gebruik van geweld, discriminatie en seksuele intimidatie is verboden.
 • Overnachten op het parkeerterrein is verboden.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen restitutie verleend.
 • Volgens de richtlijnen van de NTTO is het niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames van de wedstrijd openbaar te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NTTO.
 • Voor de veiligheid van onze bezoekers en de organisatie zal er cameratoezicht plaatsvinden. Tijdens het evenement worden eveneens foto- en video-opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van welke aard dan ook.
 • Bij misdragingen wordt u de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Menu